Print Friendly, PDF & Email

IGRALNE URICE ANGLEŠČINE -

V vrtcih izvajamo obogaten program igralnih uric v predšolski dobi – gibalna igra kot sredstvo za seznanjanje s tujim jezikom v zgodnjem otroškem obdobju.

V 12 letih izvajanja tega programa smo si pridobili veliko izkušenj s tovrstnim poučevanjem, ki je sodoben in primeren potrebam današnjih otrok.

Naš osnovni cilj je približati otroku novo področje (tuj jezik), vzpostaviti pozitiven odnos do tega področja, pridobivanje melodike jezika in osvajanje novih vsebin s pomočjo giba, glasbe, gibalnih iger,…
 
S strani otrok in staršev je program dobro sprejet, saj je učenje tujega jezika s pomočjo gibalne igre za mlajše otroke zelo privlačen, zanimiv in hkrati zabaven.
 
  • angleščina
  • starost od 5 do 6 let
  • od oktobra do maja
  • enkrat tedensko
  • 20 ur po 60 minut oz. po dogovoru z vrtcem
  • na koncu tečaja s kratkim nastopom predstavimo naše celoletno delo, otroci prejmejo priznanje za celoletno učenje
  • več informacij na predstavitvi programa v vašem vrtcu.