Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov

Pravilnik o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: Pravilnik) se nanaša na vse podatke, ki jih je uporabnik na spletni strani www.ini-mini.si ali tečajnik oz. njegov zakoniti zastopnik vpisal na prijavnici/pogodbi in so posledično shranjeni v bazi podjetja INI-MINI d.o.o., Tržaška cesta 392, 1351 Brezovica. Namen Pravilnika je, da vas obvestimo o svoji politiki zasebnosti ter o možnostih, ki jih imate na voljo pri načinu zbiranja in uporabe podatkov na spletu.

Katere osebne podatke obdelujemo

 • Za potrebe pogodbenega poslovanja zbiramo ob izpolnitvi prijavnice/pogodbe naslednje osebne podatke: ime in priimek tečajnika, datum rojstva, starost, naslov in kraj bivanja, ime in priimek plačnika, naslov in kraj bivanja plačnika, davčno številko v primeru plačila pravne osebe, elektronski naslov, telefon, cena in način plačila.

 • Za potrebe elektronske evidenčne prijave, ki služi za rezervacijo mest in kasnejšo komunikacijo z stranko, zbiramo naslednje osebne podatke: ime in priimek tečajnika, letnico rojstva otroka, ime in priimek plačnika, naslov, pošto in kraj bivanja, telefon in elektronski naslov.

 • Na naši internetni strani se lahko prijavite na naše e-novice, s katerimi vas obveščamo o naši ponudbi, novostih, prihajajočih dogodkih in za katero rabimo vaše podatke o imenu in priimku ter elektronskem naslovu.

 • Pri vpisu v kontaktni obrazec na naši internetni strani, ki služi vašim vprašanjem o naših aktivnostih zbiramo naslednje osebne podatke: ime, priimek in elektronski naslov. Na podlagi teh podatkov vam odgovorimo na vaše vprašanje.

 • Spletna stran uporablja piškotke za Google analytics (utma, utmt, utmb,utmc,utmz,utmv) in piškotke za namen Facebook Pixel pregleda ter piškotek wordpress_test_cookie, ki preverja vaše strinjanje in nastavitve glede piškotkov.

 • Fotografije in videoposnetki, ki so ustvarjeni v okviru naših dejavnosti izključno z namenom lastne marketinške dejavnosti v različnih medijih (zloženke, letaki, internetnih straneh in Facebook profilih podjetij INI-MINI d.o.o., Moja Občina, objavam v internetnih časopisih in drugih lokalnih sredstvih javnega obveščanja npr. Barjanski list, Naš časopis, itd).

Pravne podlage obdelave podatkov

Vaše podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za pogodbeni odnos na podlagi sklenitve in izpolnitve prijavnice/pogodbe ali ob vaši zahtevi za predračun/ponudbo;

 • kadar je potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti na podlagi sklenjene pogodbe (npr. izdaja računov za opravljene storitve);

 • kadar ste na podlagi izpolnitve evidenčne elektronske prijave podali privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov za potrebe rezervacije mest oz. obveščanja o poteku vpisov in vsebini programov;

 • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete;

 • kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakoniti interes

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih primerov:

 • Komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanje na vaše povpraševanje;

 • Sklenitev pogodbe (prijavnica za tečaj, program ali delavnico) in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;

 • Tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte, navadne pošte in SMS sporočil);

 • Lastna marketinška dejavnosti z objavo člankov v različnih medijih (reklamni material, objava v elektronskih in pisnih časopisnih medijih)

 • Za uveljavljanje kakršnih pravnih zahtevkov in reševanje sporov;

 • Za statistične analize o prodaji naših storitev in uporabi naših spletnih strani;

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

 • Osebne podatke, ki so potrebni ob sklenitvi prijavnice/pogodbe hranimo v pisni obliki še 5 let po izpolnitvi pogodbe. V elektronski bazi jih hranimo trajno oziroma do preklica, ko podate zahtevo za izbris podatkov na e-naslov info@ini-mini.si;

 • Podatke o osebnih podatkih, ki jih obdelujemo za tržno obveščanje, komunikacijo in ste nam jih posredovali na podlagi vaše privolitve (prijava na e-novice, kontaktni obrazec oz. izpolnitev evidenčne prijave) hranimo trajno oziroma do preklica, ko podate zahtevo za izbris podatkov na e-naslov info@ini-mini.si;

 • Fotografije in videoposnetke, ki jih obdelujemo in uporabljamo izključno z namenom lastne marketinške dejavnosti v različnih medijih na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oziroma do preklica, ko podate zahtevo za izbris podatkov na e-naslov info@ini-mini.si;

 • Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje;

 • Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito uničimo, izbrišemo ali obdelamo na takšen način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami.

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih stranka ne posredujete, ne more dobiti določenih storitev oziroma z nami skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam izven podjetja INI-MINI d.o.o., razen tistih, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi na kateri izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci).

Naši pogodbeni obdelovalci so:

 • Izvajalec računovodskih storitev (Kontolab d.o.o.);
 • Vzdrževalec naše internetne strani (AVANT.SI d.o.o.);
 • Ponudnik pošiljanja e-poštnih sporočil za potrebe naše marketinške promocije (Mailchimp);

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR- General Data Protection Regulation) so skupaj s svojimi zaposlenimi zavezani k varovanju zaupnosti osebnih podatkov. Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne smejo iznašati v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora).

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica

Glede svojih osebnih podatkov lahko kadarkoli zahtevate:

 • Dostop do osebnih podatkov in informacije glede namena obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike in kategorije uporabnikov, ki so jim bili razkriti osebni podatki; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali če to ni mogoče merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

 • Eno brezplačno kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki)

 • Oporekate netočnih osebnih podatkov in zahtevate popravek in omejitev osebnih podatkov

 • Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz 17. Člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov

 • Pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica

 • Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na kontakt, ki je naveden na naši internetni strani ali na elektronski naslov: info@ini-mini.si;

 • Na vašo zahtevo bomo odgovorili v najkrajšem možnem času oz. najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

INI-MINI d.o.o. kot obdelovalec osebnih podatkov zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici/pogodbi, v evidenčni elektronski prijavi, prijavi na e-novice, povpraševanju v kontaktnem obrazcu ali elektronski pošti, dovoljenju uporabe fotografij in video materiala za namene lastne marketinške promocije, skrbno hranil in uporabljal samo z namenom izvedbe naročene storitve ali samo določene aktivnosti neposrednega trženja. INI-MINI d.o.o. se obvezuje, da brez privolitve posamezne osebe, na katero se osebni podatki nanašajo ne bo posredoval tretjim osebam.

Dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov

Prijavitelji na izpolnjeni prijavnici za naše storitve, tečaje, programe ali delavnice, so seznanjeni s splošnimi pogoji in Pravilnikom o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov ter s svojim podpisom oziroma s privolitvijo za obdelavo za posamezne namene, dovoljujejo obdelavo osebnih podatkov.

INI-MINI d.o.o.

Direktor Polona Mikuž