Splošni pogoji za jezikovne tečaje

• INI-MINI d.o.o. se obvezuje, da bo strokovno izvedel izobraževanje in opravil predvideno število ur;
• med letom se prilagajamo šolskemu koledarju;
• tečaji se začnejo v septembru oz. v oktobru;
• učbeniki niso vključeni v ceno tečaja (razen v programu INI-MINI);
• v ceno gradiva so vključeni dodatni delovni listi in mape;
• učno gradivo se obračuna pri prvem plačilu obroka za tečaj;
• velika skupina od 7 do 12 tečajnikov, mala skupina od 4 do 6 tečajnikov, individualni programi od 1 do 3 tečajniki;
• možnost plačila v enem, dveh oz. štirih obrokih;
• 5% popust za vključitev istega tečajnika v vsak naslednji celoletni program v tekočem šolskem letu;
• 10% popust za drugega tečajnika oz. vse naslednje ožje družinske člane;
• popusti se upoštevajo pri zadnjem obroku za tekoče šolsko leto in se nanašajo na cenejši celoletni program;
• tečajnik lahko odstopi iz programa le v primeru tehtnega razloga, odpoved mora biti pisna, poravnane pa morajo biti realizirane ure in stroški gradiva;
• za zamujena plačila zaračunavamo zakonite zamudne obresti;
• vse cene so v evrih in vključujejo DDV;
• cene veljajo od 1.9.2022.